Danh mục truyện của tác giả Randall Wallace

Trân Châu Cảng

Nội Dung Truyện : Trân Châu Cảng Truyện Trân Châu Cảng, ai thằng bé cột chặt sợ dây ngang thắt lưng trông cho giống dây an toàn thường thấy trên máy bay. Hai đứa đang ngồi trong một thùng bia cũ bằng gỗ. Miệng thùng chẳng to hơn cái thố...