Danh mục truyện của tác giả Quyện ỷ tây phong

[Thử Miêu] Nhất Sinh Thủ Hậu

Nội Dung Truyện : [Thử Miêu] Nhất Sinh Thủ Hậu Thể loại: Đồng nhân, ngọt, HE Couple: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu Tiễn một từ khó diễn đạt hết, mùi máu tươi bao trùm cả không khí, một ánh sáng quỷ dị lé lên, một trận bão táp mưa...