Danh mục truyện của tác giả Quách Tiểu Mạt

Người đàn bà bị bán

Nội Dung Truyện : Người đàn bà bị bán Đừng tùy tiện hứa điều gì với người khác. Có những lúc sự ám ảnh của người khác có thể làm tổn thương tới chính bạn. Trong một phút mơ màng, tôi đã đem lòng yêu một người đàn bà mà...