Danh mục truyện của tác giả Phong Ngự Cửu Thu

Tàn Bào

Nội Dung Truyện : Tàn Bào Hắn sống tại thời Dân quốc binh hoang mã lạc. Tuy rằng bản thân hắn là một người nắm được Đạo pháp tuyệt thế nhưng hắn không phải là Đạo Sĩ. Hắn sống một cuộc sống tự do, ở bên cạnh CHÍNH và TÀ....