Danh mục truyện của tác giả Phong Chi Chiêu Ngọc

[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long

Nội Dung Truyện : [Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long Thể loại: Đạo mộ đồng nhân, sinh tử văn. Biên tập: Tiểu Triệt Ngô Tà uống phải viên dược được làm từ máu của loài chim Tú Bà và nọc độc của Song lân tạo thành, liền có...