Danh mục truyện của tác giả Phục Túy

Chấp Chưởng Thần Quyền

Nội Dung Truyện : Chấp Chưởng Thần Quyền Từ khi khai sinh lập địa, Thượng Đế biết rằng một người bình thường như Diệp Dương Thành cũng trở nên có quyền lực "họa địa vi vương" khi duyên cơ đã đến. Vô số sinh vật, dị nhân mà thượng đế...