Danh mục truyện của tác giả Phù Sinh Mộng Đoạn

Cận Chiến Bảo Tiêu

Nội Dung Truyện : Cận Chiến Bảo Tiêu Nguồn: vip.vandan.vn, 4vn.eu Thể loại: Đô thị, Sắc hiệp Tục gia đệ tử duy nhất của phương trượng Nam Thiếu Lâm -- Sở Phàm, quyết tâm trở thành một bảo tiêu cận chiến! Tinh thông Thiếu Lâm các đại tuyệt kỹ, hắn...