Danh mục truyện của tác giả Nguyệt Quang Vật Ngữ

Ám Vô Dạ Online

Nội Dung Truyện : Ám Vô Dạ Online Thể loại: đam mỹ, võng du, 1vs1, cường cường, oan gia, HE. Nhân vật chính: An Chấn Vũ (Bắc Hoàng Minh) x Hàn Phi Tường (Tri Hỏa Ám Diễm) Nhân vật phụ: Tranh Nguyệt Lưu Ly, Hàn Ly, Nguyệt Lượng, Thanh Âm...