Danh mục truyện của tác giả Ngật Bão Liễu Không

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Nội Dung Truyện : Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế Nội dung cơ bản của truyện là Zombie đánh nhau, phần lớn là đánh nhau cùng Dị Năng, bởi vì nữ chủ là Zombie ~ đây chỉ là một tiểu thuyết lấy mở đầu cùng bối cảnh là tận thế,...