Danh mục truyện của tác giả Ngư Nghiệt

Phượng Điểm Giang Sơn

Nội Dung Truyện : Phượng Điểm Giang Sơn Cát vàng đầy trời, gió tanh mưa máu, chiến mã rong ruổi, ngân thương cuồng đao. Nàng, là Phượng Diệu công chúa hay Tuyết Hồn tướng quân. Hắn, Ám Long tướng quân cũng là Điểm Thương tứ Hoàng Tử. Đao thương tương...