Danh mục truyện của tác giả Ngã Bản Thuần Khiết

Thần Khống Thiên Hạ

Nội Dung Truyện : Thần Khống Thiên Hạ Nếu ai đã từng mê mẩn tuyệt phẩm Phong Vân của Mã Vinh Thành và Đan Thanh, đã từng theo bước chân của Tử Thần Bất Khốc Bộ Kinh Vân và Phong Trung Chi Thần Nhiếp Nhong thì tuyệt đối không thể...