Danh mục truyện của tác giả Ngân Sắc Hải

[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Nội Dung Truyện : [Bàng Sách] Tích Niên Hoán Thể loại: Thiếu Bao 3 đồng nghiệp văn, triều đình, 1×1, có hài có bi, BE (chính văn), HE (phiên ngoại) CP: Bàng Sách Độ dài: 37c + PN (chưa hoàn) Edit: Chiory " Công Tôn Sách và Bàng Thống lần đầu tiên gặp gỡ...