Danh mục truyện của tác giả Nanhtrang3000

Cánh Cổng

Nội Dung Truyện : Cánh Cổng Phan Thiên Tường, 20 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, lên Đà Nẵng học đại học, khoa Công nghệ thông tin. Đại học năm nhất, Tường quen một cô gái cùng khóa tên Trầm Mai Hương. Hương là người Đà Nẵng, thích Tường vì cậu...