Danh mục truyện của tác giả Nam Nan

Nửa Đường Xuất Giá

Nội Dung Truyện : Nửa Đường Xuất Giá Thượng đế thật lạ kì, trước khi để chúng ta gặp được người có duyên lại khiến ta gặp những người không thể ở bên ta mãi. Cuối cùng trên đường đời bao người qua lại ta mới nhận ra ai là...