Danh mục truyện của tác giả Na Thì Yên Hoa

Cực Hạn

Nội Dung Truyện : Cực Hạn Trên đời có một việc không tốt tên là tai bay vạ gió. Vì sao Diệp Hiểu Hạ chỉ đi nhận bằng tốt nghiệp mà thôi, về đến nhà lại có món nợ vay nặng lãi một trăm sáu mươi vạn? Mẹ nó, chuyện...