Danh mục truyện của tác giả Nặc Phong Nhi Hành

Ẩn Giấu Tình Yêu

Nội Dung Truyện : Ẩn Giấu Tình Yêu Tháng Tám nóng bức, ngày oi nồng như nhà tắm hơi. Bên ngoài tiếng còi ầm ĩ muốn thủng màng nhĩ người đi đường, những chiếc ô tô nóng rẫy khiến người đi đường phải vòng chỗ khác, chỉ sợ tránh không...