Danh mục truyện của tác giả Mộng Bình Sơn

Nhạc Phi Diễn Nghĩa

Nội Dung Truyện : Nhạc Phi Diễn Nghĩa Bộ truyện Nhạc Phi nhằm đề cao lòng yêu nước của người dân Trung Hoa, đồng thời cũng bóc trần bộ mặt thật của các triều đại phong kiến thối nát, ươn hèn. Cũng như nhiều bộ sử trung ~ ung Quốc...