Danh mục truyện của tác giả Mộc Dương Tử

Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Nội Dung Truyện : Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công Thể loại: đam mỹ, dị thế đại lục, thú nhân, cư tê, 1×1, He, ấm áp, sủng văn. Giang Kiều có sống trong hai mươi mấy năm như một bi kịch trước khi xuyên...