Danh mục truyện của tác giả Mạch Tử Đóa

[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

Nội Dung Truyện : [Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội Editor: Dương Minh Yên Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, trọng sinh, thanh mai trúc mã, ấm áp, sinh tử văn, 1×1, HE. Trước khi anh nhắm mắt thì giao ra toàn bộ ký ức của mình. Tội nghiệp...