Danh mục truyện của tác giả Mạc Hỏa Tiểu Mạt

Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên

Nội Dung Truyện : Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên Kể về một vị Hoàng Đế đã đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn chưa có thể có thải tử vì vậy luôn bị Thái Hậu đôn thúc. Câu chuyện càng hài hước thêm khi tuyển chọn người...