Danh mục truyện của tác giả Lạc Vũ Thu Hàn

Gả Cho Lão Nam Nhân

Nội Dung Truyện : Gả Cho Lão Nam Nhân Kiếp trước, nàng bị người khác dùng vinh hoa phú quý làm mờ mắt, quyết tâm gia nhập vào vòng phân tranh. Từ một tiểu nha hoàn, phí hết tâm cơ từng bước một trèo lên nơi cao trong cửa đại...