Danh mục truyện của tác giả Lạc Lạc Nguyệt Sắc

Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Nội Dung Truyện : Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử! Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân. Thuở nhỏ: tám tháng...