Danh mục truyện của tác giả Lạc Lạc Đào Hoa

Gian Phi

Nội Dung Truyện : Gian Phi Tần Ưu quyết tâm lập chí lớn, muốn làm một “Nữ nhân không tầm thường”, sau khi xem một lượng lớn phim truyền hình, được tiểu thuyết và các tư liệu lịch sử hun đúc, cuối cùng đã xác định phải làm một người...