Danh mục truyện của tác giả Lão Trang Mặc Hàn

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Nội Dung Truyện : [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần Thể loại: xuyên việt, ấm áp, hài, một chút ngược Editor: Yển/ Độc Ảnh Y được mọi người xem là một học sinh hư tùy hứng, quyết tuyệt trong mắt giáo sư; y, luân hồi vạn trượng hồng...

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

Nội Dung Truyện : [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ Thể loại: xuyên việt, ấm áp, hài, một chút ngược Editor: Yển/ Độc Ảnh Y được mệnh danh là học sinh ưu tú nhất, y, là bảo mẫu siêu cấp trong mắt mọi người, lần lượt chết...

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh

Nội Dung Truyện : [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt giá không Editor: Yển/ Độc Ảnh Người khiến giáo sư đau đầu nhất chính là y,  là người mơ hồ, ham ngủ, ngây thơ; y, vào thời khắc mệnh định đã...

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Nội Dung Truyện : [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt giá không Editor: Yển/ Độc Ảnh Vốn là một người xuất sắc không gì không làm được, tài năng vẹn phần, phong lưu tiêu sái cười trông nhân sinh; y, từ...

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Nội Dung Truyện : [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt giá không Editor: Yển/ Độc Ảnh Bốn quyển trước nói về từng người một thì đến quyển này là sự mốc nối giữa bốn người với nhaumột cách xảo diệu,...

Tiếu Ngữ Khinh Trần

Nội Dung Truyện : Tiếu Ngữ Khinh Trần Thể loại: xuyên việt, ấm áp, hài, một chút ngược Editor: Yển/ Độc Ảnh Y được mọi người xem là một học sinh hư tùy hứng, quyết tuyệt trong mắt giáo sư; y, luân hồi vạn trượng hồng trần bốn đời chỉ vì tìm kiếm...