Danh mục truyện của tác giả Lão Trư

Tử Xuyên Tam Kiệt

Nội Dung Truyện : Tử Xuyên Tam Kiệt Hai trăm năm sau ngày đế quốc Quang Minh tan rã, thế cân bằng tạm thời của đại lục lại một lần nữa bị phá vỡ. Gia tộc họ Lâm, dòng dõi chính thống của đế quốc Quang Minh xưa, nay đã...