Danh mục truyện của tác giả Khiêu Vũ

Chí Tôn Vô Lại

Nội Dung Truyện : Chí Tôn Vô Lại Nguồn: tangthuvien.com Thể loại: Tiên hiệp, Hài hước Tiểu Lôi, một học sinh trung học mồ côi sống cùng Thần Côn thúc thúc một kẻ chuyên bói toán lọc lừa dân chúng. Thần Côn thúc thúc là người nhặt được Tiểu Lôi...