Danh mục truyện của tác giả Im Lặng Phiêu

[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần

Nội Dung Truyện : [Đồng Nhân Tiết Hiểu] Ma Đạo Tổ Sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần Couple chính: Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần, HE Các nhân vật khác: Tống Lam, Bão Sơn Táng Nhân, Nhiếp Hoài Tang Thể loại: Cường cường, niên hạ, linh dị thần quái,...