Danh mục truyện của tác giả Hoạn Đồng Học

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Nội Dung Truyện : Ảo Giác - Hoạn Đồng Học Editor: Hoại Băng Thể loại: Hiện đại đô thị, báo thù tuyết hận, ôn nhu thâm tình hắc băng công x tàn nhẫn thụ, ngược luyến tàn tâm. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ mười năm cũng...