Danh mục truyện của tác giả Hoàng Hôn Tứ Hợp

Anh, em sai rồi

Nội Dung Truyện : Anh, em sai rồi Tô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi. Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào? Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học. Trình Thiếu Phàm: Chỉ có vậy? Tô Tiểu Lai: Thỉnh thoảng đêm không về...