Danh mục truyện của tác giả Hải Phong Nhi

Kiêu Phong

Nội Dung Truyện : Kiêu Phong Kiêu Phong! Hắn là một con sói tham lam, đầy tham vọng, biết ẩn nhẫn, đẩy đưa, cũng không thiếu hung tàn ngoan độc! Kiêu Phong! Hắn là một cơn gió kiêu hùng hay một cơn lốc xoáy quét qua cõi đời loạn lạc?...