Danh mục truyện của tác giả Hồng Mông Thụ

Quan Khí

Nội Dung Truyện : Quan Khí Quan Khí Tác giả: Hồng Mông Thụ Giới thiệu: Nguồn: vipvandan.vn Một nhân vật không hề có bối cảnh hùng mạnh với người thân là quan chức cao cấp trong chính phủ như trong Sĩ Đồ Phong Lưu, phải lăn lộn từ vị trí...