Danh mục truyện của tác giả Hồng Lĩnh Sơn

Bí Mật Mộ Khổng Minh

Nội Dung Truyện : Bí Mật Mộ Khổng Minh Truyện Bí Mật Mộ Khổng Minh là một truyện gợi mở cho bạn đọc một cái nhìn mới mẻ về lịch sử, dù là một truyện nói về những đề tài khô khan, khai thác về những dấu tích cũ xưa...