Danh mục truyện của tác giả Hãm Bính

Quan Gia

Nội Dung Truyện : Quan Gia Vào đầu những năm thập niên 1980, Đảng CST có bát đại nguyên lão, là một nhóm những vị lão thành đang nắm giữ chức vụ quan trọng nhất thời kì đó. Chính những người này đã khởi xướng và lãnh đạo các cuộc...