Danh mục truyện của tác giả Hà Giang Nữ Hiệp

½ Lưu Manh (Một Nửa Lưu Manh)

Nội Dung Truyện : ½ Lưu Manh (Một Nửa Lưu Manh) Thể loại: Xuyên không, 1 x 1, oan gia, hài, đế vương thụ, chủ công, có chút ngược, HE. Edit: Băng Hoa (1 – 26), tommy-cat (26-hết) Con trưởng của thừa tướng Tịch Triển Linh, thích người đẹp, thích...