Danh mục truyện của tác giả Du Tạc Bao Tử

Dị Giới Thú Y

Nội Dung Truyện : Dị Giới Thú Y Nguồn: vip.vandan.vn Thể loại: Tiên hiệp, Dị giới, Hài hước Long? Tính cái gì! Bỉ Mông cự thú? Nằm úp sấp một bên đi! tất cả ma thú đều phải thành thật với ta !! chọc giận lão tử thì các ngươi...

Liên Hoa Bảo Giám

Nội Dung Truyện : Liên Hoa Bảo Giám Nguồn: tangthuvien.com

Vũ Toái Hư Không

Nội Dung Truyện : Vũ Toái Hư Không Thể loại: Tiên hiệp Nguồn: 4vn.eu Con đường võ đạo vạn pháp quy nhất, chỉ cầu được phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, nhưng võ giả hàng nghìn hàng vạn, thiên phú cũng đều bất đồng ---- Có kẻ am...