Danh mục truyện của tác giả Daniel Grandclément

Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam

Nội Dung Truyện : Bảo Đại, Hay Là Những Ngày Cuối Cùng Của Vương Quốc An Nam Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: BAO DAI ou les derniers jours de l"empire d"Annam Cuốn sách nói về một giai đoạn lịch sử đầy biến cố của đất nước, thời kì vị...