Danh mục truyện của tác giả Chiến Thanh

[ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi

Nội Dung Truyện : [ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi Thể loại: Cổ trang, hảo văn, nhất thụ nhất công, ngạo kiều mỹ thụ x bình phàm công, ngược một chút, HE Editor: Dạ Bách Hợp Một kẻ giả làm đệ tử của thiếu lâm, lại ăn...

[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Nội Dung Truyện : [ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi Thể loại: Cổ trang, hảo văn, nhất thụ nhất công, ngạo kiều mỹ cường thụ x đế vương si tình mỹ công, HE Editor: Dạ Bách Hợp Hắc Ưng giáo cùng tất cả mọi thứ đáng ra...

Sa Mạc Phong Bạo

Nội Dung Truyện : Sa Mạc Phong Bạo Editor: Leonemean Thể loại: Xuyên qua Assyria cổ đại/ Lãnh khốc đế vương công – Quật cường thụ/ Cường thủ hào đoạt/ HE. Thủ đô Irap bị liên quân Mỹ- Anh đánh vào,Kiều Tang đi làm nghiên cứu văn vật cổ, nên đi...