Danh mục truyện của tác giả Chữ Nhân Hoạch

Tùy Đường Diễn Nghĩa

Nội Dung Truyện : Tùy Đường Diễn Nghĩa "Tùy Đường Diễn Nghĩa" là một trong những bộ sách ưu tú của loại tiểu thuyết lịch sử diễn nghĩa nổi tiếng của văn học cổ điển Trung Quốc mà Chử Nhân Hoạch dựa vào "Tùy Đường Chí Chuyện" của La Quán...