Danh mục truyện của tác giả Cửu Dã Thần Tây

Gia Cát Linh Ẩn

Nội Dung Truyện : Gia Cát Linh Ẩn Đã mười năm trôi qua mà cơn phẫn nộ từ trước đó vẫn còn y nguyên. Ngày mà nàng phải theo Sở Lăng Hiên về làm nương tử. Được sự hậu thuẫn từ các thế lực bên ngoài mà Sở Lăng Hiên...