Danh mục truyện của tác giả Cổ Long

Thái Cực Đồ

Nội Dung Truyện : Thái Cực Đồ Với địa hình hiểm trở, lưng tựa vào vách núi cao sừng sững, phía bên tả là một dòng sông nước cuồn cuộn chảy, phía bên hữu là một khu rừng ẩn tàng những thế trận kỳ môn, mặt chính diện luôn có...

Thái Hoàn Khúc

Nội Dung Truyện : Thái Hoàn Khúc Một cơn gió thổi qua làm cho những chiếc lá vàng thi nhau rơi khỏi cành, bay lả tả rồi rơi xuống bên dưới, rơi cả lên trên người gã hán tử đang ngồi bên dưới gốc cây. Gã hán tử khẽ thở...

Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm

Nội Dung Truyện : Thất Chủng Võ Khí 1 - Trường Sinh Kiếm Hà Đông Xích Phát, Hà Tây Bạch Mã, Thái Hành Nhất Đao, Thêm vào Châu Đại thiếu gia của Vạn Kim Đường tại Tô Châu, thêm vào đấy Công Tôn đường chủ của Thanh Long hội vậy...

Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh

Nội Dung Truyện : Thất Chủng Võ Khí 2 - Khổng Tước Linh Khổng Tước Linh thứ ám khí cả võ lâm coi như thần thánh thì có một người lại coi thường đó chính là thiếu trang chủ của Khổng tước sơn trang Thu Phong Ngô. Chính vì coi...

Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao

Nội Dung Truyện : Thất Chủng Võ Khí 3 - Bích Ngọc Đao Trên đời này có hai hạng người nhất định không thể không đề phòng. Một hạng là vận khí may mắn, còn hạng kia là những người có lá gan đặc biệt lớn Đoàn Ngọc con của...

Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn

Nội Dung Truyện : Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn Thù hận! Thù hận là một sức mạnh, một lợi khí đáng sợ. Nhiều khi còn mạnh hơn cả trăm vạn hùng binh, sắc hơn bảo kiếm. Chính sử đã từng ghi nhớ một Ngũ Tử Tư...

Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Nội Dung Truyện : Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Sự liên doanh của bốn đại tiêu cục, năm đại cao thủ là một sự kiện chấn động võ lâm trong những năm gần đây . Lá cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển của liên doanh tiêu cục...

Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu

Nội Dung Truyện : Thất Chủng Võ Khí 6 - Ly Biệt Câu KIẾM KHÔNG PHẢI LÀ KIẾM CÂU KHÔNG PHẢI LÀ CÂU TÔI dã biết kiếm là thứ vũ khí dứng dầu trong thập bát ban binh khí, còn câu là thứ vũ khí dứng hàng thứ bảy. VẬY...

Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu

Nội Dung Truyện : Thất Chủng Võ Khí 7 - Quyền Đầu "Hôm nay cũng không thể nói là một ngày đặc biệt lắm. Nhưng lại là một ngày rất may mắn cho Tiểu Mã. Ít nhất là một ngày may mắn trong vòng ba tháng nay. Bởi vì hôm...

Thất Lão Kiếm

Nội Dung Truyện : Thất Lão Kiếm Cổ Long Hồi 5 Nhuế Vĩ làm gì tưởng nổi người của hắn hằng hoài niệm, mang cái danh Thuần Sư Nữ bất đắc dĩ đó, lại là Lưu Dục Chi, vị hôn thê của Giản Thiệu Vũ!...

Thất Sát Thủ

Nội Dung Truyện : Thất Sát Thủ Đỗ Thất, Công Tôn Diệu và Thạch Đầu cùng được nhận được lời mời phó hội của Tam Tương Long Ngũ thì không thể là hạng tầm thường, tịnh không thể nào. Thế mà ba bàn tay phi phàm của ba người phi...

Thất Tinh Long Vương

Nội Dung Truyện : Thất Tinh Long Vương Hôm đó, một ngày bắt đầu cũng bình thường như mọi ngày, Tôn Tế Thành ngồi dậy ra khỏi giường, đã có Liễu Kim Nương, một người cung nga năm xưa từng ở trong đại nội phụ trách chuyện áo quần giày...