Danh mục truyện của tác giả Cổ Long Cương

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Nội Dung Truyện : Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc Hứa Thành bị hãm hại, tử hình, xuyên việt về tam quốc, trở thành lính thấp nhất trong quân Đổng Trác. Thu phục Xích Thố Mã - thành thân binh. Giết Mã Siêu - thành Hiệu úy. Tiến kinh -...