Danh mục truyện của tác giả Bảo Thạch Tiêu

Bí Thư Trùng Sinh

Nội Dung Truyện : Bí Thư Trùng Sinh Nhóm dịch: Masta4ever Nguồn: Mê truyện Vương Tử Quân là con cả trong một gia tộc đang đi xuống, sau khi tốt nghiệp và nhận chức bí thư đảng ủy khối trong trường được hai năm, hắn được điều xuống xã Tây...