Danh mục truyện của tác giả An Thiếu Vũ

Có Gan Em Đừng Chạy

Nội Dung Truyện : Có Gan Em Đừng Chạy Thể loại: Đam mỹ, nhất thụ nhất công, võng du, âm soa dương thác, đô thị tình duyên, thiên tác chi hòa Chuyển ngữ: Yingie + Aki Beta: Yingie + Nana Tình trạng: 48 chương + 3 phiên ngoại [loa] Công Tử Tiêu: Hội trưởng...