Danh mục truyện của tác giả Đoạn Nhận Thiên Thai

Phù Diêu

Nội Dung Truyện : Phù Diêu Nguồn: metruyen.com Thể loại: Đô thị Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương Quốc Hoa sẽ chọn như thế nào? Tiếp tục lựa chọn như trước hay chọn...

Sỹ Đồ Phong Lưu

Nội Dung Truyện : Sỹ Đồ Phong Lưu Nguồn: hoanguyettaodan.org, vip.vandan.vn Thể loại: Đô thị, Sắc hiệp Đây là một thể loại truyện nói về quan trường Trung Quốc. Nhân vật chính tên là Dương Phàm là con rơi của một dòng tộc thế gia trên chính trường Trung Quốc,...