Danh mục truyện của tác giả Đằng La Luyến Nguyệt

[Harry Potter Đồng Nhân] – Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì

Nội Dung Truyện : [Harry Potter Đồng Nhân] – Severus Snape x Harry Potter – Tích Thì Edit: Dương Minh Yên. Beta: Dương Minh Yên. Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, xuyên qua, sinh tử văn, 1×1, HE. Câu chuyện này nói về quá trình của  Draco và Harry cùng...

Lưu Luyến Ngàn Năm

Nội Dung Truyện : Lưu Luyến Ngàn Năm Editor:Dương Minh Yên Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, xuyên về quá khứ, sinh tử văn, thanh thủy văn, 1×1, HE. Truyện xoay quanh câu chuyện Harry và giáo sư có cơ hội xuyên không về ngàn năm trước khi Hogwarts vừa mới...