Danh mục truyện của tác giả Ái Tại Tức Duyên Tiền

[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ

Nội Dung Truyện : [Harry Potter X Twilight] Mê Vụ Thể loại: đam mỹ, HP crossover Twilight, xuyên không, 1×1, HE. Couple: Edward Cullen x Draco Malfoy Bất ngờ xảy đến, Draco lại xuyên đến thế giới của Chạng Vạng. Ở đây, theo con mắt thẩm mỹ của nhà Malffoy...