Danh mục truyện của tác giả Á Hải

[365 Nghề Hệ Liệt] - Bộ 2 - Silly Love Songs

Nội Dung Truyện : [365 Nghề Hệ Liệt] - Bộ 2 - Silly Love Songs Thể loại: 1x1, HE, Showbiz, thanh thủy. Edit: Ngô Beta: Nou "Kẹo mạch nha...Kẹo mạch nha...Vị ngọt này anh dành riêng cho em..." Trên vô tuyến đang chiếu bài hát "Kẹo mạch nha" của một...

[365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M

Nội Dung Truyện : [365 Nghề Hệ Liệt] Bộ 2 - Xã Hội Hình Chữ M Thể loại: Đam mỹ hệ liệt, nhiều couple Editor: BL team Converter: Mây Mỹ Miều Xã hội hình chữ M là xu hướng toàn cầu hóa, trên thế giới này giai cấp tư sản...

Trân Bảo Vợ Yêu

Nội Dung Truyện : Trân Bảo Vợ Yêu Trân Bảo Vợ Yêu là tựa đề được tác giả Tha Hài Hoàng Hậu lựa chọn và ghép từ khá thú vị. Đúc kết, cô đọng nhưng vẫn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc. Cũng mang màu sắc khá tương đồng với...