Người Tôi Thích... Thật Lạnh Lùng

Tác giả Phúc Phễu

Thể loại Thể Loại: Truyện Teen

Nội Dung Truyện : Người Tôi Thích... Thật Lạnh Lùng
Bạn sẽ làm gì với 1 người mà chỉ gặp lần thứ ba đa thích bạn? Đối với Hạ Nhật thì điều đó chẳng đáng để nó bận tâm.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: