Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)

Tác giả Johanna Lindsey

Thể loại Thể Loại: Tiểu Thuyết

Nội Dung Truyện : Anh Là Tất Cả (All I Need Is You)
Người dịch: Võ Hải Thanh

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học (2004)

Người đánh máy: Lucy Mac (1-43), nhimcon(44-58)DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: