Chí Tôn

Tác giả Cổ Chân Nhân

Thể loại Thể Loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nội Dung Truyện : Chí Tôn
Nguồn: vipvandan
Thể loại: Tiên hiệp

DANH SÁCH CHƯƠNG
* Chương 1: Tinh Hải Long Cung Thương Lam Long, chí nguyện to lớn không cam lòng dưới tán cây (thượng). * Chương 2: Tinh Hải Long Cung Thương Lam Long, chí nguyện to lớn không cam lòng dưới tán cây (Hạ). * Chương 3: Quay lại 23 năm trước, tất cả đều lặp lại (Thượng). * Chương 4: Quay lại 23 năm trước, tất cả đều lặp lại (Hạ). * Chương 5: Hải Ngạc Thảo Xà Hỏa Trung Hồ, trong trứng yêu thú có huyền cơ (Thượng). * Chương 6: Hải Ngạc Thảo Xà Hỏa Trung Hồ, trong trứng yêu thú có huyền cơ (Hạ). * Chương 7: Trứng Thiên Hồ tuyệt phẩm, độc kế của Thư phu nhân. * Chương 8: Chuẩn bị ấp trứng, vui mừng lấy được Tuyết Sa (Thượng). * Chương 9: Chuẩn bị ấp trứng, vui mừng lấy được Tuyết Sa (Hạ). * Chương 10: Chuẩn bị hoàn thành, cường địch không biết mặt (Thượng). * Chương 11: Chuẩn bị hoàn thành, cường địch không biết mặt (Hạ). * Chương 12: Lợi Trảo Hầu đấu với Tửu Tao Cẩu (Thượng). * Chương 13: Lợi Trảo Hầu đấu với Tửu Tao Cẩu (Hạ). * Chương 14: Xếp đặt mượn lực, Mị Ảnh U Hạt Bức (Thượng). * Chương 15: Xếp đặt mượn lực, Mị Ảnh U Hạt Bức (Hạ). * Chương 16: Tuổi nhỏ, tâm già, máu không lạnh (Thượng)! * Chương 17: Tuổi nhỏ, tâm già, máu không lạnh (Hạ)! * Chương 18: Tiên nang, chiến lợi phẩm vượt qua dự kiến. * Chương 19: Ấp trứng Thiên Hồ (Thượng). * Chương 20: Ấp trứng Thiên Hồ (Hạ).

Các truyện liên quan: